5 cầu treo được đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão 2012

(Baonghean) - Hiện nay, ngành Giao thông - Vận tải và các địa phương trong tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng 5 cầu treo qua sông Lam, sông Nậm Mộ gồm: cầu Đò Rồng (xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn), cầu Đò Mượu (xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương), cầu Tân Thanh Hồng (xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ), cầu Bãi Ổi (xã Chi Khê, huyện Con Cuông) và cầu Bản Côi (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), với tổng vốn đầu tư gần 122 tỷ đồng.

Phấn đấu đến ngày 30/5, các cầu treo sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng (riêng cầu treo Bản Côi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng), góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân các vùng ven sông, nhất là trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, Sở Giao thông - Vận tải cũng đang tiến hành đầu tư xây dựng cầu treo Bến Mươi tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, với tổng vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng.


G.H