5 đối tượng được miễn tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45/2014/NĐ-CP, quy định về thu tiền sử dụng đất. 

Theo đó, 5 đối tượng được miễn tiền sử dụng đất gồm: Người có công với cách mạng được giao đất ở trong hạn mức để thực hiện chính sách nhà ở với người có công quy định tại pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; đất sử dụng làm nhà xã hội, nhà ở cho người phải di dời do thiên tai; các hộ dân làng chài, sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến điểm tái định cư theo quy hoạch; diện đất bố trí tái định cư cho hộ gia đình trong cụm, tuyến vượt lũ… 
 
Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định việc giảm 50% tiền sử dụng đất cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số khu vực khó khăn nhưng không thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất khi được giao đất ở hoặc công nhận quyền sử dụng lần đầu với đất chuyển mục đích sang đất ở; giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở cho người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về người có công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2014.
 
Theo Hà Nội mới