5.400 lao động Việt Nam có thể trở lại Hàn Quốc làm việc

Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc vừa thông báo cho phía Việt Nam về việc thông qua hạn ngạch dành cho hơn 5.400 lao động của Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn kể từ 1/1/2010 trở lại đây, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc trong năm 2013.Số lao động về nước đúng hạn kể từ 1/1/2010 trở lại đây và có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc.

Theo ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Chính phủ Hàn Quốc đã cấp hạn ngạch cho hơn 25.000 lao động của 13 nước trở lại Hàn Quốc làm việc.

Trong đó, nước có số lao động được quay trở lại Hàn Quốc nhiều nhất là Philippines, với hơn 6.000 lao động; tiếp đến là số lao động Việt Nam. Đây là những người lao động đã hoàn thành hợp đồng và về nước đúng thời hạn, được phép đăng ký kiểm tra tiếng Hàn qua máy tính để trở lại Hàn Quốc làm việc trong thời gian tới nếu có nhu cầu.

Ông Phan Văn Minh cho biết: “Lao động đã hoàn thành hợp đồng về nước đúng thời hạn được phép đăng ký kiểm tra tiếng Hàn trên máy tinh theo từng quý, theo quy định của phía Hàn Quốc. Theo đó, mỗi quý tổ chức một lần. Quý 1 sẽ tổ chức vào tháng 3, quý 2 sẽ tổ chức vào tháng 6, quý 3 sẽ tổ chức vào tháng 9 và quý 4 sẽ tổ chức vào tháng 11. Còn đối với số lao động mới, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc tạm thời chưa ký gia hạn Bản thỏa thuận đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc đã ký từ năm 2010”.

Ông Phan Văn Minh cũng cho biết, cùng với việc tạo điều kiện để những lao động thực hiện đúng hợp đồng nhanh chóng được trở lại Hàn Quốc làm việc, cơ quan chức năng của Việt Nam và phía Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm đưa hơn 10.000 lao động đang bỏ trốn, làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước.

Giải quyết được vấn đề này, cánh cửa sang Hàn Quốc làm việc mới có thể mở ra cho gần 12.000 lao động đã thi kiểm tra tiếng Hàn trong nước hiện nay./.


Theo (VOV) -LH