60 dự án bất động sản xin chuyển sang nhà ở xã hội

Theo Bộ Xây dựng, đến nay trên địa bàn cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội (NƠXH) với quy mô xây dựng 38.897 căn hộ. Trong đó, Hà Nội có 24 dự án sẽ chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang NƠXH với quy mô xây dựng 15.468 căn, tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng.

Ảnh minh họa

TP Hồ Chí Minh có 25 dự án đã đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang NƠXH với quy mô xây dựng 15.115 căn, tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỉ đồng. Ngoài ra có 74 dự án BĐS đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ, giảm diện tích để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường. Số lượng ban đầu là 33.867 căn hộ diện tích lớn xin điều chỉnh thành 44.881 căn hộ nhỏ. 

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng vừa đề xuất Chính phủ xem xét, cho phép lĩnh vực NƠXH nói chung và dự án “Xây dựng mô hình đầu tư thí điểm NƠXH tại một số địa phương trọng điểm ở Việt Nam” được sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vay ưu đãi. Mục tiêu chung của dự án là hỗ trợ xây dựng chương trình phát triển NƠXH; đẩy mạnh đầu tư xây dựng NƠXH đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp tại khu vực đô thị từ nay đến năm 2020. 

Theo HNMO