60 thí sinh tham gia hội thi CB huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2014

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2014. 60 cán bộ sĩ quan của các cơ quan, đơn vị,  huyện, thị xã, thành phố trực thuộc  Bộ CHQS tỉnh tham dự. 

Thực hành huấn luyện đội ngũ từng người không có súng

Trong thời gian 2 ngày các thí sinh trải qua các phần thi: Huấn luyện Điều lệnh quản lý bộ đội, chế độ làm việc, sinh hoạt, học tập và công tác ngày tuần, chức trách quân nhân. Lễ tiết tác phong, mười lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật của quân nhân... Huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người có sung và không có sung; huấn luyện đội ngũ cấp tiểu đội và trung đội.

Thông qua hội thi lần này nhằm đánh giá trình độ tổ chức, năng lực huấn luyện điều lệnh đội ngũ của đội ngũ cán bộ các cấp đồng thời nâng cao trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện điều lệnh và rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những biện pháp thiết thực để nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

                                                                 Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh)