65 năm ngành Công an thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Ngày 4/6, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự và biểu dương các tướng lĩnh, sỹ quan công an, các đại biểu ưu tú trong phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ kỷ niệm.
(Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao lòng trung thành, sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ công an nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong công tác và chiến đấu, có hàng ngàn tấm gương công an anh dũng hy sinh vì Tổ quốc; hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an ngày đêm tận tụy, âm thầm vượt qua mọi gian khổ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ gìn kỷ cương phép nước, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thống nhất cao với những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn tới, Chủ tịch nước cho rằng, công an nhân dân cần tiếp tục tổ chức trong toàn lực lượng việc học tập, quán triệt sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy đối với người công an cách mạng; đưa việc học tập, làm theo 6 điều Bác dạy trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng, đơn vị; không ngừng nỗ lực học tập rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình như lời dạy của Bác.

Chủ tịch nước nêu rõ, cùng với tổ chức tốt phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay;” lực lượng công an nhân dân cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng công an nhân dân.

Đây là nhân tố quyết định nhất để lực lượng công an nhân dân không ngừng phát triển, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch khẳng định, công an nhân dân phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp để thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy,” tăng cường phối hợp, giúp đỡ và vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ công an thực hiện tốt 6 điều Bác dạy và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Công an nhân dân cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tăng cường tuyên truyền rộng rãi, vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với truyền thống vẻ vang và những thành tích đã đạt được 65 năm qua, trong thời kỳ mới, lực lượng công an nhân dân nhất định sẽ tiếp tục đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang của mình.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ 65 năm trước, trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vô cùng gian khổ, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” để khơi dậy tinh thần yêu nước, động viên sức lực của toàn dân vào cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, trong suốt 65 năm qua, cùng với phong trào thi đua của nhân dân cả nước, phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng công an nhân dân luôn phát triển mạnh mẽ với các hình thức và nội dung phong phú sinh động, phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, như phong trào “Bảo vệ trị an”, “Bảo mật phòng gian”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ..." Nội dung các phong trào đó đều bám sát, triển khai thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mạng.

Từ năm 2008 đến nay, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng công an nhân dân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành.

65 năm qua, lực lượng công an nhân dân đã có hơn 90 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh; hàng trăm tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sỹ được tặng thưởng các huân, huy chương, góp phần làm nên trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam “Trung thành với Đảng - Tận tụy với dân - Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.


Theo (TTXVN) - L.T