681 ngành cao đẳng không đủ điều kiện tuyển sinh

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách 681 ngành thuộc 147 trường cao đẳng trên cả nước không đảm bảo điều kiện để tiếp tục tuyển sinh.
 
 
Ảnh minh họa
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã tiến hành khảo sát, thống kê các trường cao đẳng theo quy định. Bộ thông báo kết quả xử lý ban đầu về các ngành trình độ cao đẳng không đáp ứng điều kiện quy định.
 
Nguyên nhân các ngành này không đủ điều kiện tuyển sinh chủ yếu là do không tuyển được sinh viên trong ba năm liên tiếp hoặc không đảm bảo đội ngũ như yêu cầu về điều kiện mở ngành (tối thiểu bốn giảng viên trình độ thạc sĩ). 
 
Theo đó, có rất nhiều ngành đào tạo cao đẳng ba năm liên tiếp không tuyển được sinh viên, hàng trăm ngành đào tạo không có giảng viên. Cụ thể, có 255 ngành đào tạo thuộc 37 trường cao đẳng ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và vùng núi cao phía Bắc; 426 ngành thuộc 110 trường cao đẳng trong khu vực còn lại của cả nước.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu, Bộ đề nghị các trường rà soát báo cáo thống kê của trường mình, kiểm tra dữ liệu về số lượng sinh viên và đội ngũ giảng viên cơ hữu theo ngành đào tạo, nếu thấy cần thiết, gửi báo cáo thống kê bổ sung kèm theo các minh chứng liên quan.
 
Đến ngày 6/3, trên cơ sở báo cáo của các nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chốt lại theo dữ liệu bổ sung của các trường và xử lý những ngành không đủ điều kiện tuyển sinh với hình thức đình chỉ tuyển sinh (quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 7 của Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT).

Theo chinhphu.vn