7 em đạt 27 điểm trở lên trong kỳ thi đại học năm 2012

(Baongean) Trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học năm 2012, đến nay, Trường THPT Quỳnh Lưu I có 7 em đạt từ 27 điểm trở lên, trong đó có 3 em đạt 28 điểm, 3 em đạt 27,5 điểm và 1 em đạt 27 điểm.

Đặc biệt, trường có 1 Thủ khoa Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội đạt 26,5 điểm là em Đặng Đình Thắng. Ngoài ra, có 4 em là con hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn đạt từ 24 điểm trở lên.


Lê Nhung