7 tháng: XK nông sản tăng gần 12%

 
 Bộ NNPTNT cho biết kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7 ước đạt 2,38 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 7 tháng năm 2014 lên 17,43 tỷ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2013.
Thủy sản tiếp tục là mặt hàng mũi nhọn trong XK nông sản
Trong số đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản ước đạt 8,31 tỷ USD, tăng 5,9%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 24,5%; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản ước đạt 3,52 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2013.
Ngành hàng đạt tăng trưởng mạnh nhất là ngành tiêu với khối lượng xuất khẩu tháng 7/2014 ước đạt 9.000 tấn và đạt 74 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 7 tháng lên 119.000 tấn với giá trị 862 triệu USD, tăng 28,6% về khối lượng và tăng 41,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.
 
Ngành hạt điều liên tiếp có sự tăng trưởng cả về khối lượng và giá trị, với mức tăng tương ứng 15,7% về khối lượng và tăng 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Theo đó, khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 7 ước đạt 25.000 tấn với giá trị 169 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu điều 7 tháng năm 2014 đạt 158.000 tấn với 1,02 tỷ USD.
 
Ngành hàng thủy sản duy trì là ngành xuất khẩu mũi nhọn khi giá trị xuất khẩu 7 tháng đạt 4,2 tỷ USD, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Tuy nhiên, nhiều ngành hàng lại có sự sụt giảm cả về giá trị và sản lượng xuất khẩu.
 
Sụt giảm mạnh nhất là cao su, giảm 10% về khối lượng và giảm 32,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 7/2014 chỉ đạt khoảng 103.000 tấn với giá trị 175 triệu USD. Với ước tính này, 7 tháng đầu năm xuất khẩu cao su đạt 451.000 tấn với giá trị đạt 828 triệu USD.
 
Ngành lúa gạo vẫn trên đà sụt giảm từ đầu năm tới nay, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 7/2014 ước đạt 606.000 tấn, trị giá 278 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 7 tháng ước đạt 3,86 triệu tấn và 1,75 tỷ USD.
Theo Chinhphu.vn