8 làng có nghề đăng ký xét công nhận làng nghề năm 2015

(Baonghean.vn) - 6 tháng đầu năm 2015, Liên minh HTX tỉnh đã tiếp nhận 8 làng có nghề của địa phương đăng ký xét công nhận làng nghề năm 2015.

Đó là: Làng hoa cây cảnh Yên Phú xã Minh Thành, Yên Thành; Làng mộc truyền thống Giáp Quán xã Mỹ Thành, Yên Thành; Làng trồng dâu nuôi tằm dệt thổ cẩm bản Nhang xã Châu Cường, Quỳ Hợp; Làng mộc Trung Hậu, xã Tân Sơn, Đô Lương; Làng dệt thổ cẩm Thái Minh xã Tiên Kỳ, Tân Kỳ; Làng sản xuất mật mía Nam Cường phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa; Làng dệt thổ cẩm bản Mòng xã Cắm Muộn, Quế Phong; Làng sản xuất mây tre đan nội địa Na Nhắng xã Tiền Phong, Quế Phong. Hiện Liên minh HTX tỉnh đang tư vấn, hỗ trợ xây dựng để phát triển từ làng có nghề thành làng nghề đối với các đơn vị này.

Công ty TNHH Đức Phong phơi nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu

Đồng thời Liên minh HTX tỉnh đã hướng dẫn 7 làng nghề được công nhận năm 2014 đón nhận bằng công nhận làng nghề, nâng tổng số làng nghề trên địa bàn toàn tỉnh lên 133 làng nghề. Trong 6 tháng đầu năm 2015, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề khá ổn định, kim ngạch xuất khẩu đạt 8 triệu USD. Phát triển làng nghề đã góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người lao động, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Người dân làng nghề cây cảnh Kim Chi chăm sóc cây cảnh

 Quỳnh Lan