84,5% gia đình ở huyện Yên Thành đạt danh hiệu văn hóa

(Baonghean.vn)- Sau 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn huyện Yên Thành có 84,5% gia đình đạt chuẩn văn hóa.

Ngày 16/10, huyện Yên Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 20 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cuộc vận động.

Qua 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay toàn huyện có 84,5% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tăng 20% so với trước. Đến cuối năm 2014, có 283 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa, hơn 115 nghìn người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng nâng lên, 100% số xã có điện thắp sáng, 95% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch; sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng.

Dịp này, huyện Yên Thành trao thưởng cho 41 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động.

Kiều Nga