9 tháng đầu năm, Nghệ An đón 2 triệu 360 ngàn lượt khách lưu trú

(Baonghean) - Trong 9 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch lưu trú đến Nghệ An ước đạt 2 triệu 360 ngàn lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó khách quốc tế có trên 86 ngàn lượt. Tổng doanh thu các dịch vụ du lịch toàn tỉnh trong 9 tháng ước đạt 1.036 tỷ 780 triệu đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó doanh thu khách quốc tế ước đạt 15,5 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch đã tạo việc làm cho trên 10 ngàn lao động trực tiếp và gián tiếp.


Mai Hương