94 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh chưa có báo đảng

04/10/2012 10:19

(Baonghean) Theo số liệu tập hợp, thống kê từ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và từ Bưu điện tỉnh, đến thời điểm hết quý 3/2012 còn 94 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh chưa có báo Nghệ An, chiếm tỷ lệ 25% trên tổng số chi bộ của Đảng bộ khối.

Đặc biệt có đảng bộ, chi bộ không đặt mua tờ nào như Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, Đảng bộ Ban QLDA Thủy điện 2, Đảng bộ Khu QL đường bộ IV, Chi bộ Sở Ngoại vụ, một số đảng bộ lớn nhưng chỉ đặt 1 tờ như: Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 71 đảng bộ, chi bộ cơ sở với 372 chi bộ trực thuộc. Tỷ lệ các đảng bộ, chi bộ đặt báo đảng thấp, thể hiện việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 28/12/1996 và Chỉ thị 03/CT.TU ngày 21/6/2001 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chưa tốt, nhất là trong giai đoạn hiện nay đang cần tăng cường công tác tuyên truyền đến tận cơ sở.


Tuấn Minh

94 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh chưa có báo đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO