Agribank Nghệ An trả lại tiền thừa hơn 3,4 tỷ đồng

(Baonghean) - Năm 2012, cán bộ kho quỹ - kiểm ngân của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nghệ An đã trả lại tiền thừa cho khách hàng 1 .686 món với số tiền 3,444 tỷ đồng.

Đơn vị trả lại tiền thừa cho khách hàng nhiều nhất là chi nhánh Agribank Thành phố Vinh đã trả 815 món với số tiền trên 1,523 tỷ đồng; chi nhánh Agribank huyện Diễn Châu đã trả 155 món, số tiền gần 659 triệu đồng. chi nhánh Agribank huyện Đô Lương trả 190 món với số tiền trên 407 triệu đồng...

Cán bộ trả nhiều món tiền thừa nhất chị Phạm Thị Bình chi nhánh Agribank Thành phố Vinh với 213 món, tổng số tiền trên 675 triệu đồng. Chị Bình cũng là người có món tiền trả lại cao nhất là 170 triệu đồng cho anh Đồng Xuân Dũng ở Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; người trả món tiền thừa cao thứ 2 là chị Thái Thị Hằng Chi nhánh Agribank huyện Diễn Châu với tiền 137 triệu đồng cho chị Phạm Thị Cúc ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu...

Trong hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp song song với việc thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, thì việc đấu tranh phát hiện tiền giả cũng thường xuyên được cán bộ chi nhánh quan tâm, năm 2012 đã phát hiện thu giữ và xử lý theo qui định 1.089 tờ tiền giả các loại với số tiền trên 218 triệu đồng.

Đây là nét đẹp riêng có thể hiện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp từ nhiều năm qua của cán bộ kiểm ngân kho quỹ ở Agribank Nghệ An. Việc làm này góp phần tô đẹp thêm vườn hoa gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước, nâng cao uy tín thương hiệu Agribank.


Phạm Minh Lý (Agribank Nghệ An)