Âm Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại 6 DN

Hiện tại, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn khoảng 842,016 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) ước đến hết Quý I/2014 là khoảng 842,016 tỷ đồng, trong đó: Số trích Quỹ BOG trong Quý I/2014: khoảng 1.043,504 tỷ đồng; Số sử dụng Quỹ BOG trong Quý I/2014: khoảng 370,707 tỷ đồng.

Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/12/2013 là khoảng 169,219 tỷ đồng.

Trong số các DN kinh doanh xăng dầu hiện nay, có 6 DN đang âm Quỹ BOG, bao gồm: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (PVOil), Công ty cổ phần hóa dầu Quân đội, Công ty cổ phần lọc hóa dầu Nam Việt, Công ty xăng dầu hàng không Việt Nam, Tổng công ty kỹ thuật và đầu tư (PETEC).

Trong lần điều chỉnh giá xăng dầu gần đây nhất (ngày 31/3/2014), Bộ Tài chính yêu cầu các DN giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng từ 300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít; Các mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và madút giữ nguyên như hiện hành./.

Theo vov