Ấm tình quân dân miền biên ải

(Baonghean.vn) Với bà con xã vùng biên Nậm Giải (Quế Phong), hình ảnh đẹp về người lính cụ Hồ hiện hữu trong từng việc làm, hành động cụ thể. Nghĩa tình quân – dân được thắp lên, không chỉ với trách nhiệm thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về giúp đỡ xã nghèo miền Tây, mà còn được làm với tinh thần nhiệt huyết, nhân văn, vì cộng đồng.

 
.
 
 
Phương Chi - Trọng Kiên