Ấn Độ phát triển giống lúa hữu cơ ưu thế lai chịu mặn

Hiện nay, nông dân trồng lúa trong vùng nước nhiễm mặn của các huyện phía Bắc của các tiểu bang, đặc biệt là tiểu bang Kattampally, có thể trồng giống lúa hữu cơ chịu mặn mới được lai tạo trong chương trình nhân giống cây trồng hữu cơ của Trạm Nghiên cứu Nông nghiệp Vùng (RARS) tại Pilikkode thuộc Kasaragod của Ấn Độ.

  Giống lúa hữu cơ ưu thế lai mới này có tên là Ezhome-4, là giống duy nhất được chuyển giao cho canh tác trong vùng sinh thái nhiễm mặn hiện nay của khu vực phía Bắc, đặc biệt là vùng Kattampally. Đây là một trong 2 giống lúa hữu cơ ưu thế lai được chuyển giao thương mại gần đây bởi RARS, thuộc Trường Đại học Nông nghiệp Kerala (The Kerala Agricultural University (KAU)). Theo các nhà khoa học ở RARS, giống Ezhome-4 là kết quả của hàng loạt chương trình lai tạo từ năm 2002.  Họ cho rằng, giống mới này là hoàn toàn phù hợp cho vùng tự nhiên có xu hướng nhiễm mặn ở Kaipad, cũng như vùng ngập nước thông thường không nhiễm mặn khác.

  Các nhà tạo giống của Ấn Độ cho biết những giống lúa hữu cơ ưu thế lai này cho năng suất cao trong vùng Kaipad cũng như trong vùng Kattampally. Năng suất trung bình khoảng 5,1 tấn/ha trong vùng sinh thái hữu cơ Kaipad nhiễm mặn trung bình (năng suất này rất cao vì năng suất lúa trung bình toàn Ấn Độ rất thấp chỉ đạt 3,59 tấn/ha; trong khi đó Việt Nam là 5,53 tấn/ha theo nguồn FAOSTAT, năm 2011, cập nhật 7/2015). Năng suất rơm rạ đạt trung bình là 10 tấn/ha. Một giống lúa hữu cơ mới khác có tên là “Jaiva” phù hợp cho vùng đất ngập nước thông thường không nhiễm mặn.

  Theo tiến sĩ Vanaja (một trong số các nhà chọn giống lúa lai hữu cơ này) nói rằng các giống lúa hữu cơ lần đầu tiên được đưa ra trong một hội nghị quốc tế về hệ thống nông nghiệp hữu cơ khi một bài báo về nó đã được trình bày. Bà nói rằng bài báo cũng đã được công bố trên Tạp chí quốc tế về canh tác nông nghiệp hữu cơ trong năm 2013.

  Giống lúa lai “Jaiva” cũng là kết quả của các chương trình lai giống được tiến hành cách đây 13 năm và đã được thử nghiệm thành công trong các thực nghiệm trên đồng ruộng của nông dân. Năng suất lúa trung bình của giống lúa này là 5,2 tấn/ha và sản lượng rơm đạt 9 tấn/ha trong điều kiện canh tác hoàn toàn hữu cơ.

  Được biết, các nghiên cứu trên hai giống mới này kéo dài trong khoảng thời gian 13 năm và đã được tiến hành tại Trạm Nghiên cứu thuộc RARS và tại Trạm Nghiên cứu ở Panniyur.

  Theo Trung tâm khuyến nông quốc gia