Ảnh dự thi Khoảng khắc vàng

(Baonghean) - Giờ giải lao trên thao trường.

Giờ giải lao trên  thao trường. Ảnh: Lê Tường Hiếu
Giờ giải lao trên thao trường. Ảnh: Lê Tường Hiếu

Lê Tường Hiếu

tin mới