Ảnh dự thi khoảnh khắc vàng

(Baonghean) - Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm nghiệp Lào Vylayvanh Phomkhe và cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào Trần Đình Đúc tại cuộc gặp gỡ ngày 19/7/2014).
Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm nghiệp Lào Vylayvanh Phomkhe và cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào Trần Đình Đúc tại cuộc gặp gỡ ngày 19/7/2014
Bộ trưởng Bộ Nông - Lâm nghiệp Lào Vylayvanh Phomkhe và cựu chuyên gia Việt Nam tại Lào Trần Đình Đúc tại cuộc gặp gỡ ngày 19/7/2014
 Trần Hải

tin mới