Ảnh dự thi Khoảnh khắc Vàng

Thu hoạch muối ở Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu).

Ảnh: Trần Tố

tin mới