Ảnh dự thi Khoảnh khắc vàng

Ngày hè của trẻ em vùng biển Quỳnh Lưu.                   Ảnh: Trần Tố.

tin mới