Ảnh dự thi Khoảnh khắc vàng

Một góc Thành phố Vinh.                         Ảnh: Xuân Nhường.

tin mới