Ảnh dự thi Khoảnh khắc vàng

Học nghề tiện ở Trường CĐKTCN Việt - Hàn.              Ảnh: Phan Nguyễn.

tin mới