Anh Sơn: 11/33 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đề ra

(Baonghean.vn) - Sáng 27/6, huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 2010-2015 và kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX.
 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 về phát triển kinh tế xã hội Anh Sơn đề ra 33 chỉ tiêu. Qua 2 năm rưỡi thực hiện, trong tổng số 33 chỉ tiêu kinh tế xã hội, Đảng bộ và nhân dân huyện Anh Sơn đã phấn đấu được 11 chỉ tiêu đạt và vượt đại hội đề ra như: thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 36 tỷ đồng/33 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư 1.428/1340 tỷ đồng; Đảng bộ huyện đạt TSVM, Chính quyền huyện xếp loại xuất sắc, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đạt loại xuất sắc; kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu;...Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ 2010-2015, BCH Đảng bộ huyện Anh Sơn

Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ tiêu hoàn thành theo kế hoạch thì Anh Sơn vẫn còn một số chỉ tiêu cơ bản nhưng khó đạt kế hoạch đề ra như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, cơ cấu tỷ trọng kinh tế, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bác sỹ về xã…
 
Thông qua kiểm điểm, góp ý, BCH đảng bộ Anh Sơn đã tập trung thảo luận, nhìn nhận, soát xét lại những việc đã làm được, một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời thảo luận đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành Nghị quyết vào cuối nhiệm kỳ.


Diệp Anh