Anh Sơn: Biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc

(Baonghean.vn) - Ngày 28/6, nhân kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam (28/6), UBND huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc 5 năm giai đoạn 2007- 2012 và sơ kết 5 năm thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013. Tham dự hội nghị lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và du lịch Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

  

Trong 5 năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Anh Sơn đã được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, phong trào đã góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu, mê tín, dị đoan, các tai - tệ nạn xã hội, giữ gìn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.Quang cảnh hội nghị biểu dương gia đình Văn hoá tiêu biểu xuất sắc 

Bên cạnh đó, vị trí của gia đình trong việc giữ gìn thuần phong, mỹ tục được coi trọng, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong các khu dân cư phát huy hiệu quả trong việc phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương, bảo đảm an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội. Nếu năm 2007, toàn huyện mới chỉ có 19.506 hộ gia đình văn hóa, thì đến năm 2012, toàn huyện có 20.181 hộ gia đình văn hóa. Thu nhập bình quân năm 2012 đạt 17,5 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 32.643 triệu đồng, an sinh xã hội đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2007 (tiêu chí cũ) 23,1%, đến năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) còn 17,4%.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2007-2012, UBND huyện Anh Sơn đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu trong thời gian tới là: Tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu từ 70% trở lên số hộ giữ vững và phát huy gia đình văn hóa. Trong đó có 30% gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp và dịch vụ. Tuyên truyền, vận động 100% thôn, bản, khối đăng ký xây dựng làng văn hóa, khối văn hóa, phấn đấu có nhiều thôn, bản, làng đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng NTM. Xây dựng điểm mô hình xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa.

 

Tại hội nghị, UBND huyện Anh Sơn tặng giấy khen cho 21 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007-2012 và tặng giấy khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2013.


Diệp Anh