Anh Sơn bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên

(Baonghean.vn) - Ngày 12/4, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Trung tâm BDCT Anh Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên cho gần 90 CB cấp huyện và cơ sở.

 

Trong thời gian 5 tháng vừa làm vừa học, các học viên được quán triệt các nội dung: Tổng quan hệ thống chính trị nhà nước CHXH Việt Nam; Hệ thống pháp luật XHCN, quy chế hoạt động của Chính phủ và nhiều nội dung khác.

 

Đây là lớp thứ 3 về bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, Anh Sơn đã có 230 CB được theo học.


Sỹ Thuần (Anh Sơn)