Anh Sơn cần thực hiện CCHC có trọng tâm, trọng điểm

(Baonghean.vn) - Chiều 28/7, đoàn công tác Sở Nội vụ Nghệ An do đồng chí Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Anh Sơn về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

Kiểm tra quy trình giải quyết hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện Anh Sơn. Ảnh: Nguyễn Hải

Đoàn ghi nhận, bám sát văn bản chỉ đạo của tỉnh mà trực tiếp là Sở Nội vụ, UBND huyện đã cụ thể hóa các văn bản của cấp trên phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để thực hiện có hiệu quả trên địa bàn;

Huyện đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, rà soát thủ tục hành chính, nâng cấp bộ phận một cửa gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công,…

UBND huyện Anh Sơn đã duy trì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân.

Đồng chí Lê Đình Lý - Phó giám đốc Sở Nội vụ đánh giá về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Anh Sơn.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như: chưa triển khai thực hiện liên thông bộ phận một cửa theo hướng hiện đại cấp huyện; hiện đại hóa hành chính còn gặp khó khăn nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc,...

Đồng chí Lê Đình Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo huyện tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và nội dung liên quan đến thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc quản lý của UBND huyện; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để đạt hiệu quả cao nhất. 

Đối với những tồn tại mà đoàn nêu, đề nghị huyện rà soát và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn ghi nhận những ý kiến, đánh giá của đoàn kiểm tra và khẳng định sẽ kiểm tra và chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Phương Thảo