Anh Sơn có 145 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình Dân vận khéo

(Baonghean) - Ngày 19/4, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quý 1/2016 và triển khai nhiệm vụ quý II/2016.

Quý I/2016, nhờ sự tham gia vào cuộc của các cấp, các ngành nên việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Anh Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đảm bảo tiến độ, nội dung yêu cầu. Đã có 145 tập thể và cá nhân tổ chức đăng ký xây dựng mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị.

Quý II/2016, huyện Anh Sơn tiếp tục tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.  Tập trung vào công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn.

Hoài Chung

Đài Anh Sơn