Anh Sơn: Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trong năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Anh Sơn đã nỗ lực đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới.

Kết quả toàn huyện có 130/252 thôn, bản, khối đạt danh hiệu văn hóa; có 62/68 trường học và 21/43 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; công nhận 27.431/31.117 gia đình văn hóa.

Văn nghệ chào mừng.

Đặc biệt, năm 2015 Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, đã vận động ủng hộ được hơn 557 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 15 hộ nghèo làm nhà Đại đoàn kết với số tiền 230 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc huyện Anh Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở một cách thiết thực và hiệu quả. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới.

                                               Huyền Trang

(Đài Anh Sơn)