Anh Sơn: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI

(Baonghean.vn) - Ngày 26-3, Huyện ủy Anh Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ X Ban Trung ương Đảng (khóa XI) cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban Huyện ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc huyện.
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy quán triệt tại hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Đình Hùng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ X - BCH Trung ương Đảng khoá XI như: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác...
Đại biểu tham gia hội nghị
 
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn cũng quán triệt một số nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh yêu cầu các cấp uỷ Đảng trong huyện cần làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền phổ biến rộng rãi Nghị quyết Trung ương X (khóa XI) và chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn dân trước thềm Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện. Cùng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đã tổ chức họp và rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở trên địa bàn huyện và triển khai kế hoạch đại hội Đảng cấp cơ sở trên toàn huyện.
 
Diệp Anh