Anh Sơn, Tân Kỳ quán triệt Nghị quyết TƯ 3 (Khóa XI)

08/03/2012 15:43

                                                                         Diệp Anh

- Ngày 7/3, Huyện uỷ Anh Sơn tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết 08/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 05, 06, của Tỉnh ủy Nghệ An (khóa XVII) cho hơn 400 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể chính trị, MTTQ huyện và bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, chi uỷ trực thuộc trên toàn huyện.

Tại hội nghị cũng đã thông qua thông qua chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Kết luận hội nghị lần thứ 3, BCH Trung ương Đảng khoá XI gồm 6 đề án trọng điểm: điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện đến năm 2020, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2011-2015, Đề án xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi ruộng đất, phát triển giao thông đến năm 2015, Đề án Phát triển du lịch.

Diệp Anh


- Huyện ủy Tân Kỳ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 3 - BCH Trung ương Đảng khoá XI; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 05,06,07 của Tỉnh uỷ khoá XVII.

Cũng tại Hội nghị này, Ban thường vụ Huyện ủy Tân Kỳ đã quán triệt Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện kết luận Hội nghị trung ương 3 khoá XI; hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; quy định về những điều đảng viên không được làm và triển khai kế hoạch học tập, quán triện Hội nghị Trung ương 3 khoá XI, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết 05, 06, 07 của Tỉnh uỷ khoá XVII.

Như Lành

Anh Sơn, Tân Kỳ quán triệt Nghị quyết TƯ 3 (Khóa XI)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO