Anh Sơn tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 10/4, UBND huyện Anh Sơn phối hợp Phòng PA83 Công an tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức.

 

Tham gia tập huấn có 154 đồng chí, gồm các thành phần: thường trực HĐND huyện, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước huyện, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện, các phòng, ban, ngành và đoàn thể cấp huyện, xã, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

 

Lớp tập huấn đã làm rõ các nội dung, kiến thức và hệ thống văn bản của các cấp, các ngành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt Pháp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000  của UBTV Quốc hội về Bảo vệ bí mật nhà nước; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Quyết định số: 1432/QĐ-UBND-NC ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành kế hoạch công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới; Kết luận số 12/TB-UBND-NC ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm 2013 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong điều hành và xử lý công vụ, và việc thực hiện các quy trình xử lý liên quan về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đồng thời cán bộ, công chức được tiếp thu những tình huống đã hoặc dễ  xảy ra trong thực tiễn làm bài học kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước tốt hơn.


Hoàng Đình Mỹ (VP HĐND&UBND huyện Anh Sơn)