Anh Sơn triển khai công tác PCCR và phòng chống bão lụt năm 2014

(Baonghean.vn) - Ngày 25/2, UBND huyện Anh Sơn đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão năm 2013, triển khai nhiệm vụ 2014. 
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tổng diện tích rừng tự nhiên Anh Sơn có 60.299,90 ha rừng, trong đó diện tích rừng đất lâm nghiệp 35.550,9 ha, diện tích đất có rừng 31.388ha. Trong đó có 254,7 ha rừng trồng. 
 
Trong năm qua, huyện và các ngành chức năng đã chỉ đạo các xã, chủ rừng xây dựng các phương án cụ thể, ở cấp huyện và 21 phương án các xã và chủ rừng. Tổ chức xây dựng lực lượng PCCR ở cơ sở. Huyện đã củng cố kiện toàn ban chỉ huy vấn đề cấp bách về bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng gồm 22 thành viên, có 21 ban chỉ huy phòng chống cháy rừng cấp xã và chủ rừng 414 thành viên. Thành lập 21 trung đội 663 thành viên 151 tổ ở thôn bản với 1797 thành viên. Tuyên truyền tổ chức cảnh báo phòng chống cháy rừng tận mọi người dân. 
 
Nhiệm vụ 2014, Anh Sơn kiện toàn và củng cố ban chỉ huy; tăng cường công tác kiểm tra; tổ chức tập huấn diễn tập tình huống chữa cháy rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng; duy trì chế độ kiểm tra và thông tin cảnh báo cháy rừng; tổ chức thường trực lực lượng 24/24 giờ, khi phát hiện cháy rừng xảy ra thì trưởng thôn trưởng bản phải huy động lực lượng tại chỗ. 
 
Cũng tại hội nghị này, huyện Anh Sơn đã kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão, quyết định giao nhiệm vụ cho các địa phương các ban ngành thực hiện nhiệm vụ lập phương án phòng chống bão lụt.
Sỹ Thuần