Anh Sơn: Triển khai Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Baonghean.vn) - Sáng 4/6, UBND huyện Anh Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ “về việc phê duyệt dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”. 
 
Tham dự hội nghị có 120 đại biểu là các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg của huyện Anh Sơn, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng và lãnh đạo 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã thông qua Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp trên địa bàn huyện Anh Sơn (gọi tắt là dự án 513). Theo đó, mục tiêu dự án là xây dựng và hoàn thiện bộ hồ sơ bản đồ địa giới hành chính và cơ sở dữ liệu về các cấp trên địa bàn huyện theo hệ tọa độ quốc gia VN -2000 xác đinh phạm vi quản lý theo đơn vị hành chính. Đảm bảo khép kín đường địa giới hành chính các cấp và thống nhất với đường biên giới quốc gia, đảm bảo tính khoa học, đầy đủ và chính xác, pháp lý thống nhất làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng chiến lược quy hoach phát triển KT - XH, QP- AN trên địa bàn huyện Anh Sơn.
 
Giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp. Đánh giá chính xác thực trạng về địa giới hành chính và hệ thống thông tin, tư liệu về hồ sơ, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính hiện có làm cơ sở xác định các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để tổ chức triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hoá hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính hiện có làm cơ sở xác định các giải pháp kinh tế - kỹ thuật để tổ chức triển khai thực hiện dự án.
 
Diệp Anh
Huyện uỷ Anh Sơn