ASEAN hướng tới gia nhập Nghị định thư Madrid vào năm 2015

Trong các ngày 9-11/12, Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phối hợp với Singapore, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và Chương trình hợp tác ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) tổ chức một khóa đào tạo tại Singapore về Nghị định thư Madrid - hiệp ước quốc tế về thương hiệu do WIPO quản lý.
 
 
Với sự tài trợ của Chương trình Hỗ trợ Hợp tác Kinh tế Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA), khóa đào tạo được triển khai nhằm tăng cường hỗ trợ các nước thành viên ASEAN chuẩn bị cho việc gia nhập Nghị định thư Madrid vào cuối năm 2015, cũng là một phần trong nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
 
Với Nghị định thư Madrid, năng lực cạnh tranh của ASEAN sẽ được nâng cao nhờ vào các cơ chế hiệu quả, đơn giản về sở hữu trí tuệ (IP) trong khu vực, giúp các nhà kinh doanh tin tưởng tài sản trí tuệ có giá trị của họ được bảo vệ trong quá trình đầu tư, thương mại xuyên biên giới. 
 
Nghị định thư Madrid cũng khiến ASEAN trở thành môi trường thuận lợi hơn cho các chủ sở hữu thương hiệu hoạt động kinh doanh, cho phép họ giao dịch trực tiếp bằng ngôn ngữ được chấp nhận chung với cơ quan sở hữu trí tuệ của mỗi quốc gia thành viên và sử dụng đăng ký này để bảo vệ thương hiệu của họ trong ASEAN cũng như tại các thị trường quan trọng khác.
 
Khóa đào tạo nói trên là một trong những hoạt động hướng tới mục tiêu gia nhập Nghị định thư Madrid giai đoạn II của ASEAN, giúp các nước thành viên chuyển từ nâng cao nhận thức trong giai đoạn I sang xây dựng nền móng cho các cấu trúc cần thiết để thực thi nghị định hiệu quả. 
 
Đến nay, Philippines, Singapore và Việt Nam đã tham gia và các nước thành viên ASEAN còn lại đang trong các giai đoạn khác nhau của tiến trình này.
 
Theo Vietnam+