Bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng nhân đạo của UNICEF

Chiều 27/2, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã trao giải thưởng nhân đạo cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 
 
Thay mặt UNICEF, bà Lotta Sylwander - Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam đã trân trọng trao giải thưởng nhân đạo cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vì những đóng góp thiết thực nhằm giảm thiểu số trẻ em tử vong tại Việt Nam.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận giải thưởng nhân đạo của UNICEF
 
Đây là giải thưởng nhằm ghi nhận và trân trọng những đóng góp to lớn của các cá nhân trong việc thúc đẩy quyền trẻ em và giải quyết các quyền lợi của trẻ em.
 
Bà Lotta Sylwander giá cao những hoạt động, cống hiến mà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm trong thời gian qua đối với trẻ em Việt Nam.
 
Vinh dự và tự hào được nhận Giải thưởng này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy các chương trình chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong thời gian tới để xứng đáng với niềm tin của bạn bè quốc tế và UNICEF dành cho cá nhân Phó Chủ tịch Quốc hội và Việt Nam.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn UNICEF tiếp tục phối hợp với các tổ chức của Liên Hợp Quốc để sử dụng có hiệu quả, tập trung các nguồn lực của Liên Hợp Quốc hỗ trợ Việt Nam.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em, lồng ghép quyền trẻ em và các vấn đề liên quan đến trẻ em trong quá trình xây dựng pháp luật, đồng thời giám sát việc bảo vệ và thúc đẩy quyền trẻ em.
 
Theo VOV