Ba thập kỷ Triều Tiên phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân

Bình Nhưỡng bắt đầu thử tên lửa đạn đạo từ năm 1984 với tần suất và uy lực ngày càng tăng, sau đó là chương trình hạt nhân đầy tham vọng.

Ba thập kỷ Triều Tiên phát triển tên lửa, vũ khí hạt nhân

Theo VNE