Bài 1: Hiệu quả từ các tổ tiết kiệm và vay vốn

(Baonghean) - LTS:  Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở cơ sở không những là tổ chức chuyển tải nhanh nhất, hiệu quả nhất nguồn vốn ưu đãi của nhà nước đến hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, mà còn thực hiện việc quản lý, giám sát, thu nợ vốn… Bởi vậy, các tổ chức nhận ủy thác (từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội) luôn quan tâm đến việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV ở cơ sở, xem đây là nền tảng quan trọng quyết định sự thành công của chương trình tín dụng ưu đãi ở tỉnh ta. Báo Nghệ An xin giới thiệu chuyên đề về nâng cao chất lượng của tổ TK&VV, hiệu quả, hạn chế từ các tổ chức nhận ủy thác cũng như giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Tổ trưởng Tổ TK&VV số 5, Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ cho hay: “Tổ có 34 thành viên tham gia vay vốn với dư nợ 1.271 triệu đồng. Toàn bộ nguồn vốn do Hội CCB nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH, được các thành viên vay vốn đầu tư vào trồng rừng, phát triển chăn nuôi trâu, bò và làm dịch vụ kinh doanh. Điển hình là gia đình ông Võ Đình Môn vay 75 triệu đồng mở rộng nghề trồng rừng, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Lâm, Phạm Văn Thông… mỗi hộ vay 30 triệu đồng để chăn nuôi trâu, bò rất hiệu quả. Do quản lý tốt nguồn vốn và đầu tư đúng mục đích, nên tổ TK&VV số 5 hiện không xảy ra trường hợp nợ quá hạn”. Hiện tại, Hội CCB Tân Kỳ nhận ủy thác từ Ngân hàng CSXH để thực hiện 10 chương trình cho vay, như: hộ nghèo, cận nghèo, học sinh - sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch VSMT, nhà ở, sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn, trồng rừng… Đây là những chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước đối với các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, Hội CCB Tân Kỳ luôn chú trọng đến việc phát triển các tổ TK&VV tại các xã, thị trấn và kiện toàn đội ngũ tổ trưởng vay vốn. Hội CCB phối hợp với Ngân hàng CSXH tổ chức các lớp nghiệp vụ về công tác cho vay vốn, sử dụng vốn… Một trong những yếu tố quan trọng giúp cho Hội CCB Tân Kỳ thực hiện tốt công tác ủy thác là tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay vốn tại các tổ, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời hiện tượng vay ké, xâm tiêu, trả chậm. Với những cách làm thiết thực này đã từng bước nâng cao chất lượng tín dụng và hiện nay với tổng số 3.160 hộ vay vốn ở 83 tổ TK&VV của Hội CCB nhận ủy thác, thì số dư nợ hiện là 71.783 triệu đồng, nhưng nợ quá hạn chỉ có 17 triệu đồng. Hội CCB Tân Kỳ trong nhiều năm liền là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác nhận ủy thác nguồn vốn của Ngân hàng CSXH.

Người dân xã Quế Sơn - Quế Phong được hỗ trợ nguồn vốn đầu tư phát triển chăn nuôi bò.
Người dân xã Quế Sơn - Quế Phong được hỗ trợ nguồn vốn đầu tư phát triển chăn nuôi bò.

Quyết tâm sử dụng tốt nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, Hội CCB tỉnh chú trọng đến chất lượng hoạt động của mạng lưới tổ TK&VV ở cơ sở và kiên quyết không thành lập tổ TK&VV nếu chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đến nay vẫn còn có 20 Chi hội CCB ở cơ sở không nhận ủy thác vốn. Ông Cao Lưu - Trưởng Ban kinh tế - Hội CCB tỉnh cho biết: “Chúng tôi xác định tổ TK& VV là yếu tố quyết định trong việc quản lý và thu hồi vốn, do vậy đã hướng dẫn cơ sở tuyển chọn đội ngũ cán bộ của tổ TK&VV có phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu, đồng thời chú trọng công tác xét duyệt, thẩm định đối tượng cho vay vốn, yêu cầu cán bộ tổ phải đến tận hộ tìm hiểu, xác định rõ mục vay, số lượng vốn cần vay… Thậm chí trong một số trường hợp cần thiết, cán bộ của tổ TK&VV cùng hộ dân trực tiếp đi mua giống, phân bón đưa về tận gia đình rồi hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho người dân. Hiện nay, tại 460 xã trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.725 tổ TK&VV của Hội CCB với tổng số 55.385 hộ tham gia vay vốn. Phần lớn các tổ TK&VV của Hội CCB hoạt động có hiệu quả và thông qua tổ chức này, hộ nghèo đã được vay 361.148 triệu đồng, hộ cận nghèo vay 132.146 triệu đồng, học sinh sinh viên vay 561.921 triệu đồng…”.

Một tổ chức khác thực hiện tốt nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng CSXH là Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An. Hội xác định tổ TK&VV có vai trò quan trọng quyết định sự thành công của việc quản lý, sử dụng và thu hồi vốn, nên từ việc thành lập tổ, lựa chọn cán bộ… đều thực hiện nghiêm túc, bởi vậy, cho đến nay tổ TK&VV của Hội LHPN hoạt động tại 5.399 xóm với 2.919 tổ, thu hút 104.271 thành viên tham gia. Mặc dù mạng lưới tổ TK&VV phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, nhưng Hội LHPN luôn chú trọng đến công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ TK&VV. Từ đầu năm 2014 đến nay, các cấp hội đã phối hợp với các ban, ngành mở 803 lớp tập huấn chuyển giao KH - KT cho 88.380 hội viên về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Đồng thời phối hợp với Ngân hàng CSXH tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách liên quan đến tín dụng ưu đãi.

Hàng tháng Ngân hàng CSXH phối hợp với tổ chức hội ủy thác cấp xã rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ TK&VV để có hướng kiện toàn, củng cố kịp thời đối với các tổ có thay đổi về ban quản lý… Có thể thấy rằng, Hội Phụ nữ các cấp đã thực hiện nghiêm túc 6 công đoạn ủy thác cho vay. Nguồn vốn nhận ủy thác được các cấp hội quản lý tốt, bình xét cho vay đúng đối tượng, thành viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Hiện nay, tổng dư nợ gần 2.322 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đánh giá của các cấp, ngành liên quan, thì có gần 78% tổ TK&VV của Hội Phụ nữ hoạt động tốt, gần 21% tổ loại khá... Bà Lê Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho rằng: “Từ các nguồn vốn ủy thác, phụ nữ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, được tập huấn kiến thức về chuyển giao KH - KT, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế nên nhiều thành viên vay vốn đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt có giá trị kinh tế cao, phát triển kinh tế gia đình theo hướng trang trại, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây ăn quả, phát triền nghề truyền thống… góp phần giải quyết việc làm, từng bước cải thiện, nâng cao mức sống gia đình”. 

Một trong những yếu tố quan trọng tạo thành công của các chương trình tín dụng ưu đãi, là mạng lưới tổ TK&VV. Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH Nghệ An cho biết: “Thông qua các tổ chức nhận ủy thác, đã thành lập 8.130 tổ TK&VV hoạt động tại 5.399 xóm, bản trên địa bàn toàn tỉnh, nhờ vậy không những tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, mà còn hỗ trợ tích cực trong việc quản lý, giám sát, thu hồi nợ tại cơ sở… Thời gian qua, các tổ chức nhận ủy thác các cấp đã tích cực phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH đẩy mạnh các chương trình tín dụng tại địa phương, nhờ vậy đến nay, tổng dư nợ của các tổ chức nhận ủy thác đạt 6.237 tỷ đồng và trong 7 tháng đầu năm 2014, các tổ TK&VV đã tiến hành bình xét đối tượng cho vay vốn với số tiền 1.041 tỷ đồng, đồng thời qua mạng lưới này, đã tích cực huy động tiền gửi được hơn 262 tỷ đồng nhằm hỗ trợ thêm nguồn vốn cho vay”. Rõ ràng, với sự hỗ trợ rất tích cực của các tổ chức nhận ủy thác (gồm Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên), thời gian qua đã tạo ra nhiều kênh hỗ trợ vốn cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

(còn nữa)

Hoàng Vĩnh - Quỳnh Lan

Tin mới

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) -  Ngày 2/10, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng ban cứu trợ tỉnh đã thay mặt Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ký thư ngỏ gửi tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An, kêu gọi chung tay ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Hỗ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ các giáo viên, trường học bị thiệt hại do lũ lụt tại huyện Thanh Chương và Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trong những ngày qua, mưa lớn cùng lũ ống, lũ quét đã làm ngập lụt và hư hỏng nhiều trường lớp và nhà cửa của các giáo viên tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước tình hình đó lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo đã kịp thời hỗ trợ thầy và trò các nhà trường, những nơi bị thiệt hại lớn do lũ lụt.
Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

Đại tá Lê Thế Mẫu: Cuộc chiến Ukraine nhìn từ Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc 2022

(Baonghean.vn) - Cuộc chiến Ukraina trở thành chủ đề lớn và nổi bật nhất trong các cuộc tranh luận tại Diễn đàn Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay tại thành phố New York, Mỹ, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua. Nhân sự kiện này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Thế Mẫu - Nguyên Trưởng Phòng Thông tin khoa học quân sự thuộc Viện Chiến Chiến lược quốc phòng và là chuyên gia phân tích chính trị- an ninh quốc tế
Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

Những hình ảnh mới nhất ở thị trấn Mường Xén sau khi lũ qua

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, sau khi một trận lũ ống, lũ quét tràn qua, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) trở nên tan hoang. Khối lượng lớn bùn, đất, đá, cây cối... đã biến nhiều khu vực của thị trấn Mường Xén trở thành hố sâu. Những hình ảnh mới nhất được nhóm phóng viên - cộng tác viên Báo Nghệ An đang tác nghiệp trực tiếp từ Kỳ Sơn chuyển về.
Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi tại Nghi Lộc

Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh thăm hỏi, trao quà hỗ trợ 3 cháu bé mồ côi tại Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Nắm được thông tin về hoàn cảnh của 3 cháu nhỏ là con của 2 vợ chồng bị lũ cuốn tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh đã trực tiếp tới chia buồn cùng gia quyến, động viên và hỗ trợ cho các cháu số tiền 50 triệu đồng.
Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An hướng về người dân vùng lũ

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày làm việc (1-2/10), Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tại các phiên làm việc, Đại hội còn chú trọng thực hiện các hoạt động ý nghĩa hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu thiệt hại bởi mưa lũ. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/10

(Baonghean.vn) - 26 nghệ nhân Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An thành công tốt đẹp; Lũ ống, lũ quét ở Kỳ Sơn; Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang, Nậm Mô… là những thông tin nổi bật ngày 2/10.
Ảnh khắc phục lũ quét Kỳ Sơn. Ảnh: Trọng Tuấn

Công an Nghệ An khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Trước tình hình lũ quét đột ngột xảy ra tại huyện miền núi Kỳ Sơn, gây ngập lụt, sạt lở và gây thiệt hại lớn đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng khẩn trương phối hợp giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống.
Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa phải xả điều tiết lũ sau bão số 4

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mấy ngày qua lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ có xu hướng tăng nhanh. Hiện nay mức nước hồ Bản Vẽ đạt 196,4m trên mực nước dâng bình thường là 200m theo quy trình vận hành liên hồ chứa. Do đó, thời điểm này, thủy điện Bản Vẽ chưa phải tiến hành xả điều tiết lũ.
Ứng cứu

Ứng cứu

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng cơn bão số 4, sáng 30/9/2022 Trung tâm y tế TX. Hoàng Mai bị ngập chìm trong biển nước, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã kịp thời ứng cứu, chuyển bệnh nhân cao tuổi đến nơi an toàn và tiếp tục điều trị.
Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

Quỳ Châu: Hỗ trợ người dân di dời trước nguy cơ sạt lở đất

(Baonghean.vn) - Mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến một số nơi ở huyện Quỳ Châu có nguy cơ lớn xảy ra sạt lở đất. Gần đây nhất, hôm 1/10, một nhà dân tại bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến đã bị sập hoàn toàn. Các lực lượng ở địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân di dời đồ đạc, chủ động ứng phó với các kịch bản xấu có thể xảy ra.
Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh và gợi mở mỗi tổ chức đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên của tỉnh cần nhân rộng, lan tỏa từng hành động đẹp, từng cử chỉ tốt để từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 
Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

Gửi gắm của Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương tới tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/10, tại phiên trọng thể Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đã có bài phát biểu quan trọng với nhiều thông điệp ý nghĩa gửi gắm tới tuổi trẻ Nghệ An trong nhiệm kỳ mới. Báo Nghệ An xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Ngô Văn Cương tại Đại hội. 
Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

Sẻ chia với những gia đình đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Sau khi trao quà hỗ trợ 50 triệu đồng đến hai hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong chiều 1/10, mọi người ra về nhưng lòng vẫn còn mãi day dứt trước những gì mắt thấy tai nghe. Mong sao, sự hỗ trợ của những tấm lòng sẻ chia sẽ góp thêm niềm tin, nghị lực để các thành viên của các gia đình sẽ tiếp tục vững vàng trước mưa bão của cuộc đời.
Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

Để đảng viên thực hiện đầy đủ trách nhiệm nơi cư trú

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú được cụ thể hoá bằng 7 nhiệm vụ tại Quy định số 213 của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn đảng viên ít tham gia sinh hoạt và các phong trào ở khu dân cư, thậm chí việc lấy giấy nhận xét chi uỷ nơi cư trú cũng còn nhờ người thân đến bí thư chi bộ xin xác nhận.