Bài 2: Những xứ, họ yên vui

(Baonghean.vn) Tỉnh ta hiện có trên 45 ngàn hộ đồng bào công giáo, với trên 24 vạn giáo dân, gồm 9 giáo hạt, 82 giáo xứ, 329 giáo họ sinh sống ở cả 3 vùng đồng bằng, miền núi, trung du thuộc 14/20 huyện, thành, thị. Những năm qua, đồng bào công giáo đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc xây dựng nên những xứ, họ đầm ấm, yên vui.


Xem Bài 1-> Những giáo dân - công dân gương mẫu

Giáo họ Quang Tịnh (Giáo xứ Phú Xuân- xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có 221 hộ với 1.065 khẩu. Thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", bà con giáo dân Quang Tịnh gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, qui ước của địa phương. Linh mục và hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ luôn nhắc nhở giáo dân bảo ban con cháu học hành, xây dựng nếp sống văn hóa, vừa là người công dân tốt, vừa là người tín hữu mẫu mực.

Ông Trần Văn Quang- Trưởng ban Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo họ Quang Tịnh, cho biết: "Trong 5 năm qua, giáo họ không có các tệ nạn xã hội, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 75%". Không chỉ ở Quang Tịnh mà ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, cuộc vận động "Sống tốt đời, đẹp đạo" với 10 nội dung được các giáo xứ, dòng tu gắn với phong trào thi đua xây dựng "Giáo xứ tiên tiến, gia đình người công giáo gương mẫu".

Nhiều khu dân cư xứ, họ đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền
thống đạo đức, loại bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, làng xóm, xứ đạo ngày càng đầm ấm, yên vui. Nhiều giáo xứ, giáo họ liên tục 5 năm liền không có người sinh con thứ 3, như giáo họ Xuân Liễu ở xứ Yên Lạc (Nam Đàn), họ Yên Duệ giáo xứ Cầu Rầm (Tp. Vinh), giáo họ Rú Đất ở giáo xứ Rú Đất (Long Thành, Yên Thành)...


 
Không chỉ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo tỉnh nhà còn tích cực tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội, đoàn thể phù hợp với lứa tuổi như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi... tạo hình ảnh đẹp về tinh thần lương giáo đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Đến nay, trong đồng bào công giáo toàn tỉnh có hơn 35 ngàn gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 65%, 400 khu dân cư tiên tiến, hơn 60 làng văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh. Cuộc vận động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng giáo dân phát triển mạnh. Mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy thế mạnh từng vùng, đa dạng hóa các ngành nghề nâng cao hiệu quả kinh tế xuất hiện ngày càng nhiều góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Điển hình như ở Hưng Nguyên, bà con giáo xứ Kẻ Gai, Mỹ Dụ, Tràng Nứa đã mạnh dạn đưa các giống con vào chăn nuôi như vịt, gà, bò laisind, lợn siêu nạc, dê... bước đầu cho thu nhập 40-50 triệu đồng/ năm. Bà con giáo dân xứ Quan Lạng, xã Hùng Sơn (Anh Sơn) vừa trồng chè công nghiệp, trồng cây nguyên liệu giấy vừa làm nghề phụ mỗi năm cho thu nhập từ 100-140 triệu đồng/hộ.

Làng nghề bánh, bún, mộc, nề ở Tân Sơn, Thượng Cát, Trung Hậu, giáo xứ Sơn La (Đô Lương) thu hút 50% hộ giáo dân tham gia, chiếm 65% tổng thu nhập giáo hộ. Các giáo, xứ huyện Thanh Chương có 113 mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả trải đều ở 17 giáo họ, thu nhập bình quân mỗi năm từ 70-80 triệu đồng/hộ nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 50% hộ nghèo giảm xuống 15,4%. Huyện Nghi Lộc có gần 600 mô hình kinh tế trên các lĩnh vực. Nổi bật như mây tre xuất khẩu ở Làng Anh, xã Nghi Phong, mô hình trồng hành tăm và thuốc lào ở giáo xứ Nhân Hòa, mô hình kinh tế chăn nuôi kết hợp trồng rừng ở họ Kiều Mộc cho thu nhập bình quân từ 80- 100 triệu đồng/năm... Nhờ cách làm ăn mới, có hiệu quả, đời sống của bà con giáo dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá giàu trong đồng bào công giáo tăng từ 29,42% năm 2005 lên 38,4% năm 2010.


Bên cạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoạt động hỗ trợ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng được bà con hưởng ứng tích cực. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều xứ họ, khu dân cư đã huy động hàng chục ngàn ngày công, đóng góp hàng chục tỷ đồng cùng với nguyên, vật liệu, tự nguyện giải phóng mặt bằng... phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi khác góp phần làm cho bộ mặt quê hương, xứ họ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Điển hình như ở huyện Anh Sơn, giáo họ Quan Lạng có 4 gia đình tự nguyện hiến gần 500m2 đất mở đường trong khu dân cư, bà con giáo dân xã Hùng Sơn tự giác tháo dỡ tường rào, bờ rào, mái che, hiến đất mở rộng đường rộng 12m theo tiêu chí mới. Ở Qui Chính ( Nam Đàn) với sự giúp đỡ của cha xứ đã xây dựng 3000 mét kênh tiêu nước thải ở làng nghề chế biến thực phẩm giá trị gần 200 triệu đồng...


Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương, cùng nhau xây dựng xứ họ, khu dân cư an toàn làm chủ, tích cực phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt qui ước, hương ước thôn, xóm.

Hoạt động của các tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản ở một số nơi phát huy hiệu quả cao. Các cha xứ, HĐMV xứ, họ và những người có uy tín trong bà con giáo dân đã cùng chính quyền, MTTQ, các ngành kịp thời khuyên răn, giáo dục, giải quyết các vụ việc có lý, có tình, góp phần tạo nên bầu không khí phấn khởi, tình làng nghĩa xóm ngày càng ấm cúng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Điển hình như tại huyện Nghi Lộc, hưởng ứng cuộc vận động "4 xây, 4 không", mục tiêu "3 yên, 3 giảm" và thực hiện tốt "10 điều răn của chúa", đến nay 100% giáo xứ, giáo họ và xóm giáo không để xảy ra tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Với 132 ban tự quản, 396 tổ tự quản, bà con giáo dân còn tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ cho thôn xóm bình yên. ANTT được đảm bảo nên đời sống kinh tế văn hóa của đồng bào giáo dân cũng có nhiều đổi thay và phát triển. Số hộ giàu, hộ khá không ngừng tăng lên (chiếm tỷ lệ 40,4%), hộ nghèo giảm xuống còn 19,8%, không có hộ đói.


Có thể nói, nhờ sự quan tâm, chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp từ đời sống vật chất, tinh thần đến giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng chính đáng. Đồng bào công giáo tỉnh ta ngày càng yên tâm, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng văn minh, giàu đẹp và bình yên

Quốc Hưng

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 24/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An; Tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2022; Vướng địa giới hành chính, 19 hộ dân ở Nghệ An mòn mỏi chờ bìa đỏ; Sạt lở đường trên Quốc lộ 7A, đoạn qua dốc Chó... là những thông tin nổi bật ngày 24/9.
Xả lũ

Nhà máy Thủy điện Chi Khê sẽ xả lũ từ 20h ngày 24/9

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Nhà máy Thủy điện Chi Khê về việc vận hành xả lũ hồ chứa Nhà máy Thủy điện Chi Khê, xã Chi Khê, huyện Con Cuông.
Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

Quốc lộ 7 đoạn qua dốc Chó, huyện Con Cuông sạt lở do mưa lớn

(Baonghean.vn) - Hàng chục mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường Quốc lộ 7, đoạn qua dốc Chó, bản Bòng, xã Lạng Khê (Con Cuông) dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm.
Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

Các nhà khai thác di động của Mỹ đầu tư bao nhiêu tiền vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021?

(Baonghean.vn) - Theo kết quả Khảo sát ngành công nghiệp di động năm 2022 của Hiệp hội Công nghiệp thông tin di động của Mỹ (CTIA), các nhà khai thác di động ở Mỹ đã đầu tư tổng cộng gần 35 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trong năm 2021, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp các nhà khai thác di động tăng vốn đầu tư của mình.
Góa phụ vào tù vì tham 'món di sản thừa kế' của chồng

Góa phụ vào tù vì tham 'món di sản thừa kế' của chồng

(Baonghean.vn) - Tình cờ phát hiện nhiều gói hồng phiến của người chồng đã qua đời để lại, Mai không vứt đi. Thay vào đó, góa phụ trẻ lại cất giấu “món di sản thừa kế” rồi bán cho khách. Lòng tham của Mai đã khiến 3 đứa con thơ vốn mồ côi bố nay lại phải xa mẹ.
Đại hội

Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Dự báo hướng di chuyển của bão Noru. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia

Nghệ An ra công điện ứng phó bão Noru

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, trước dự báo bão Noru đổ bộ khu vực miền Trung với sức gió giật mạnh. Nghệ An đã có Công điện số 08/CĐ-BCH để chủ động ứng phó diễn biến của bão.
Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn đầu năm học 2022-2023. Tại điểm cầu Nghệ An, sự kiện được tổ chức ở trường THPT Hà Huy Tập (thành phố Vinh).
9 thói quen xấu khiến ô tô nhanh 'tã'

9 thói quen xấu khiến ô tô nhanh 'tã'

Đặt tay lên cần số khi đang chạy, để xăng quá kiệt, khởi động xe rồi đi ngay hay rà phanh liên tục khi xuống dốc,… là những thói quen có thể khiến chiếc “xế cưng” nhanh phải làm bạn với gara thường xuyên hơn.
Ông Trương Công Định trò chuyện cùng phóng viên trên đồng lúa xã Xuân Thành (Yên Thành).

Đi tìm giống nếp tiến vua

(Baonghean.vn) - Nếu như miền Bắc nổi tiếng với nếp cái hoa vàng Kinh Môn, nếp Tú Lệ Yên Bái, nếp cẩm Điện Biên; miền Nam vang danh với nếp ngỗng, nếp sáp Đồng Tháp Mười; thì ở miền Trung, nếp rồng một thời được trồng nhiều trên đất Nghệ - Tĩnh là giống nếp tiến vua thơm ngon nức tiếng gần xa. Về quê lúa Yên Thành (Nghệ An), vẫn nghe râm ran chuyện nếp rồng như thể những hạt trắng mẩy nồng nàn thơm hương ấy chưa bao giờ thất truyền trên đất này…
Nghệ An có 225 hồ chứa đã đầy nước

Nghệ An có 225 hồ chứa đã đầy nước

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của những đợt mưa lớn vừa qua, tính đến thời điểm này Nghệ An đã có 225 hồ chứa đầy nước. Các đơn vị thủy lợi, các địa phương đang tập trung vừa tích nước để phục vụ sản xuất, vừa vận hành, điều tiết các hồ chứa an toàn mùa mưa lũ.
Xả lũ

Thủy điện Sông Quang thông báo điều tiết hồ chứa

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa nhận được thông báo của Công ty cổ phần Thuỷ điện Sông Quang về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Sông Quang.
Giảm hoặc dừng bố trí vốn trong năm 2023 đối với chủ đầu tư giải ngân kém

Giảm hoặc dừng bố trí vốn trong năm 2023 đối với chủ đầu tư giải ngân kém

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, sẽ xem xét giảm hoặc dừng bố trí vốn kế hoạch năm 2023 đối với các địa phương, sở, ngành, chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 không đạt yêu cầu. Đối với các chủ đầu tư giải ngân tốt, ưu tiên trong tham mưu bố trí vốn kế hoạch năm 2023.
Ngư dân

Nghệ An thiếu hụt lao động nghề biển

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu lao động nghề biển tại một số địa phương trên địa bàn Nghệ An xảy ra từ nhiều tháng nay. Do thiếu hụt lao động nghề biển, nhiều chủ tàu ở Nghệ An phải giảm số lượng lao động trên tàu, dẫn đến tần suất khai thác hải sản giảm sau mỗi chuyến biển.