Bài 2: Những xứ, họ yên vui

(Baonghean.vn) Tỉnh ta hiện có trên 45 ngàn hộ đồng bào công giáo, với trên 24 vạn giáo dân, gồm 9 giáo hạt, 82 giáo xứ, 329 giáo họ sinh sống ở cả 3 vùng đồng bằng, miền núi, trung du thuộc 14/20 huyện, thành, thị. Những năm qua, đồng bào công giáo đã không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc xây dựng nên những xứ, họ đầm ấm, yên vui.


Xem Bài 1-> Những giáo dân - công dân gương mẫu

Giáo họ Quang Tịnh (Giáo xứ Phú Xuân- xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có 221 hộ với 1.065 khẩu. Thực hiện phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", bà con giáo dân Quang Tịnh gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, qui ước của địa phương. Linh mục và hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ luôn nhắc nhở giáo dân bảo ban con cháu học hành, xây dựng nếp sống văn hóa, vừa là người công dân tốt, vừa là người tín hữu mẫu mực.

Ông Trần Văn Quang- Trưởng ban Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo họ Quang Tịnh, cho biết: "Trong 5 năm qua, giáo họ không có các tệ nạn xã hội, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 75%". Không chỉ ở Quang Tịnh mà ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh, cuộc vận động "Sống tốt đời, đẹp đạo" với 10 nội dung được các giáo xứ, dòng tu gắn với phong trào thi đua xây dựng "Giáo xứ tiên tiến, gia đình người công giáo gương mẫu".

Nhiều khu dân cư xứ, họ đã thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền
thống đạo đức, loại bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, làng xóm, xứ đạo ngày càng đầm ấm, yên vui. Nhiều giáo xứ, giáo họ liên tục 5 năm liền không có người sinh con thứ 3, như giáo họ Xuân Liễu ở xứ Yên Lạc (Nam Đàn), họ Yên Duệ giáo xứ Cầu Rầm (Tp. Vinh), giáo họ Rú Đất ở giáo xứ Rú Đất (Long Thành, Yên Thành)...


 
Không chỉ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo tỉnh nhà còn tích cực tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội, đoàn thể phù hợp với lứa tuổi như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi... tạo hình ảnh đẹp về tinh thần lương giáo đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở.

Đến nay, trong đồng bào công giáo toàn tỉnh có hơn 35 ngàn gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 65%, 400 khu dân cư tiên tiến, hơn 60 làng văn hoá cấp huyện, cấp tỉnh. Cuộc vận động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong cộng đồng giáo dân phát triển mạnh. Mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy thế mạnh từng vùng, đa dạng hóa các ngành nghề nâng cao hiệu quả kinh tế xuất hiện ngày càng nhiều góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Điển hình như ở Hưng Nguyên, bà con giáo xứ Kẻ Gai, Mỹ Dụ, Tràng Nứa đã mạnh dạn đưa các giống con vào chăn nuôi như vịt, gà, bò laisind, lợn siêu nạc, dê... bước đầu cho thu nhập 40-50 triệu đồng/ năm. Bà con giáo dân xứ Quan Lạng, xã Hùng Sơn (Anh Sơn) vừa trồng chè công nghiệp, trồng cây nguyên liệu giấy vừa làm nghề phụ mỗi năm cho thu nhập từ 100-140 triệu đồng/hộ.

Làng nghề bánh, bún, mộc, nề ở Tân Sơn, Thượng Cát, Trung Hậu, giáo xứ Sơn La (Đô Lương) thu hút 50% hộ giáo dân tham gia, chiếm 65% tổng thu nhập giáo hộ. Các giáo, xứ huyện Thanh Chương có 113 mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả trải đều ở 17 giáo họ, thu nhập bình quân mỗi năm từ 70-80 triệu đồng/hộ nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 50% hộ nghèo giảm xuống 15,4%. Huyện Nghi Lộc có gần 600 mô hình kinh tế trên các lĩnh vực. Nổi bật như mây tre xuất khẩu ở Làng Anh, xã Nghi Phong, mô hình trồng hành tăm và thuốc lào ở giáo xứ Nhân Hòa, mô hình kinh tế chăn nuôi kết hợp trồng rừng ở họ Kiều Mộc cho thu nhập bình quân từ 80- 100 triệu đồng/năm... Nhờ cách làm ăn mới, có hiệu quả, đời sống của bà con giáo dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ khá giàu trong đồng bào công giáo tăng từ 29,42% năm 2005 lên 38,4% năm 2010.


Bên cạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoạt động hỗ trợ vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng được bà con hưởng ứng tích cực. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều xứ họ, khu dân cư đã huy động hàng chục ngàn ngày công, đóng góp hàng chục tỷ đồng cùng với nguyên, vật liệu, tự nguyện giải phóng mặt bằng... phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi khác góp phần làm cho bộ mặt quê hương, xứ họ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Điển hình như ở huyện Anh Sơn, giáo họ Quan Lạng có 4 gia đình tự nguyện hiến gần 500m2 đất mở đường trong khu dân cư, bà con giáo dân xã Hùng Sơn tự giác tháo dỡ tường rào, bờ rào, mái che, hiến đất mở rộng đường rộng 12m theo tiêu chí mới. Ở Qui Chính ( Nam Đàn) với sự giúp đỡ của cha xứ đã xây dựng 3000 mét kênh tiêu nước thải ở làng nghề chế biến thực phẩm giá trị gần 200 triệu đồng...


Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui định của địa phương, cùng nhau xây dựng xứ họ, khu dân cư an toàn làm chủ, tích cực phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt qui ước, hương ước thôn, xóm.

Hoạt động của các tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản ở một số nơi phát huy hiệu quả cao. Các cha xứ, HĐMV xứ, họ và những người có uy tín trong bà con giáo dân đã cùng chính quyền, MTTQ, các ngành kịp thời khuyên răn, giáo dục, giải quyết các vụ việc có lý, có tình, góp phần tạo nên bầu không khí phấn khởi, tình làng nghĩa xóm ngày càng ấm cúng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Điển hình như tại huyện Nghi Lộc, hưởng ứng cuộc vận động "4 xây, 4 không", mục tiêu "3 yên, 3 giảm" và thực hiện tốt "10 điều răn của chúa", đến nay 100% giáo xứ, giáo họ và xóm giáo không để xảy ra tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội. Với 132 ban tự quản, 396 tổ tự quản, bà con giáo dân còn tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ cho thôn xóm bình yên. ANTT được đảm bảo nên đời sống kinh tế văn hóa của đồng bào giáo dân cũng có nhiều đổi thay và phát triển. Số hộ giàu, hộ khá không ngừng tăng lên (chiếm tỷ lệ 40,4%), hộ nghèo giảm xuống còn 19,8%, không có hộ đói.


Có thể nói, nhờ sự quan tâm, chăm lo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp từ đời sống vật chất, tinh thần đến giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngưỡng chính đáng. Đồng bào công giáo tỉnh ta ngày càng yên tâm, tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp sức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng văn minh, giàu đẹp và bình yên

Quốc Hưng

tin mới

Long trọng khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2024

Long trọng khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2024

(Baonghean.vn) - Sáng 23/2 (tức ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), huyện Nam Đàn long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2024, nhằm tưởng nhớ công đức Vua Mai Hắc Đế, các tướng lĩnh và giáo dục truyền thống lịch sử cho mọi tầng lớp nhân dân.  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Lễ hội Đền Vua Mai

Phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Lễ hội Đền Vua Mai

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Vua Mai là hoạt động văn hóa truyền thống được chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn tổ chức hàng năm. Lễ hội năm nay tổ chức trong 3 ngày 22 - 24/2/2024 (tức ngày 13 - 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Miệt mài đi tìm ‘trầm tích’ bên tả ngạn sông Lam

Miệt mài đi tìm ‘trầm tích’ bên tả ngạn sông Lam

(Baonghean.vn) - Dù thừa nhận mình là người đi sau, nhưng Nhà giáo, Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Huy Bích thực sự đã “mở lối” cho nhiều nghiên cứu về tư liệu Hán Nôm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, góp phần không nhỏ trong việc xác minh, đánh giá và công bố những tư liệu lịch sử có giá trị.

Tâm linh

Du lịch tâm linh ở Nghệ An hút khách đầu năm

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu Xuân năm mới, các điểm du lịch tâm linh và di tích lịch sử trên địa bàn Nghệ An đã thu hút một lượng lớn khách du lịch về tham quan, chiêm bái và nguyện cầu những điều may mắn, tốt đẹp.

5 cựu học sinh chuyên Phan mang khát vọng giúp học trò xứ Nghệ ‘vươn ra thế giới’

5 cựu học sinh chuyên Phan mang khát vọng giúp học trò xứ Nghệ ‘vươn ra thế giới’

(Baonghean.vn) - 5 chàng trai, cô gái xứ Nghệ dù làm những ngành nghề khác nhau nhưng có nhiều điểm chung: cùng đồng môn Trường Phan, cùng chung hoài bão khám phá thế giới và chung quyết tâm “đi để trở về”; với khao khát dẫn dắt những cô, cậu học trò xứ Nghệ trên hành trình vươn ra biển lớn…

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông

Hành trình “Được học” của nữ sinh viên người Mông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2023, dự án “Được học” được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Người quản lý dự án là em Lầu Nguyễn Hương Giang - nữ sinh người Mông đến từ huyện Kỳ Sơn và hiện đang là sinh viên năm thứ 2 khoa Quan hệ công chúng - Học viện Báo chí và tuyên truyền.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.

Vận động viên tham gia giải Marathon 'Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn' tặng sữa cho trẻ em nghèo Kỳ Sơn

Vận động viên tham gia giải Marathon 'Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn' tặng sữa cho trẻ em nghèo Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 16/2, vận động viên Đoàn Ngọc Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đến Kỳ Sơn tham gia giải Marathon "Về miền sơn cước - Chinh phục đỉnh Puxailaileng nóc nhà dãy Trường Sơn” đã về thăm, tặng quà cho học sinh nghèo xã Tà Cạ, Mường Típ, Kỳ Sơn.