Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp giai đoạn 2021-2026

(Baonghean.vn) - Chiều 27/12, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016-2021, triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

PHỐI HỢP TRÊN 7 NỘI DUNG CHÍNH

Ngày 21/12/2016, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Chương trình phối hợp về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 trên 7 nội dung chính.

Sau 5 năm triển khai, 2 cơ quan thống nhất đánh giá, chương trình phối hợp đã đạt được nhiều kết quả về công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp; nhiều phong trào được đẩy mạnh, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, vai trò, trách nhiệm và tinh thần làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân được phát huy.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp từng bước được đổi mới, nâng lên. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự chuyển biến tích cực; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo công tác phối hợp giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày báo cáo công tác phối hợp giai đoạn 2016-2021. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, loại bỏ nhiều thủ tục không phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đơn thư khiếu nại của công dân. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, tận tụy phục vụ người dân. Dân chủ gián tiếp, trực tiếp ở các cấp, các ngành được mở rộng, Nhân dân được bàn và quyết định nhiều việc quan trọng… tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trên cơ sở kết quả đạt được và xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy thống nhất chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026 trên 10 nội dung chính.

Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là trong công tác dân vận. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác dân vận. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trên các lĩnh vực đời sống của xã hội; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ trình bày báo cáo chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao trong phục vụ Nhân dân. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân theo Luật Tiếp cận thông tin; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, tăng cường công khai, đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc.

Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng điểm sáng về công tác dân vận chính quyền và điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả quy chế đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

 PHẢI TẠO ĐƯỢC SỰ ĐỒNG THUẬN, ỦNG HỘ CỦA NGƯỜI DÂN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng, sự đồng thuận của người dân trong phòng, chống dịch và xây dựng nông thôn mới trong 2 năm qua được thể hiện rõ nét.  

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian tới sẽ cố gắng tổng hợp đầy đủ những vấn đề nổi cộm, người dân bức xúc trong thực tiễn. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong công tác cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết sau tiếp xúc, đối thoại; nhân rộng nhiều hơn các điển hình dân vận khéo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vào kết quả thưc hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 và năm 2021. Điều đó thể hiện rõ trong việc giữ ổn định an ninh trật tự xã hội, dân tộc thiểu số, phòng chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới.

Qua thực hiện công tác dân vận, các cơ quan quản lý đã điều chỉnh phù hợp phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đổi mới trong lề lối làm việc, nhất là tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; qua đó tạo tiền đề tốt giúp tỉnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Cho rằng dân vận là công tác khó, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những khó khăn đối với những cán bộ làm công tác dân vận ở các cấp. Song, các cán bộ làm công tác dân vận đã có sự cố gắng, đóng góp tốt vào kết quả chung trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Về những tồn tại, hạn chế, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải lưu ý đối với những hạn chế chủ quan, từ đó có biện pháp khắc phục, thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong tình hình mới. Về phía Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ lãnh đạo, chỉ đạo để các cơ quan trong hệ thống có tinh thần, trách nhiệm đối với công tác dân vận nói chung và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân nói riêng.

“Mình muốn người dân tin, người dân hiểu, đồng thuận thì điều đầu tiên là phải đặt lợi ích của người dân lên trên” - Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ.

Về quy chế phối hợp công tác dân vận giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy giai đoạn 2021-2026, người đứng đầu UBND tỉnh cho rằng, phải đặt trong bối cảnh tỉnh cũng như cả nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đặt ra rất cao.
“Đây là áp lực lớn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành phải nỗ lực thực hiện các mục tiêu, trong đó quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân” - đồng chí Nguyễn Đức Trung nói, đồng thời nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, và cho rằng, vấn đề quan trọng nhất trong chương trình phối hợp là thực hiện, hiệu quả như thế nào.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trước hết, cần quan tâm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời phải giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, cá nhân. Trong quá trình xử lý, những vấn đề khó khăn, vương mắc phát sinh thì cần điều chỉnh ngay.

“Khi thực hiện quy chế phối hợp thì sự ảnh hưởng là cả hệ thống, nhưng đối tượng cần tập trung quan tâm chính là người dân. Để phát huy vai trò trung tâm, chủ thể của người dân thì phải nâng cao chất lượng trong giải quyết công việc cho người dân. Phải đánh giá cụ thể, đầy đủ những việc làm tốt, làm chưa tốt để tìm ra nguyên nhân, qua đó đưa ra giải pháp giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nói.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, tiếp tục tự đổi mới, nhất là trong công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành; xử lý những cán bộ, công chức thiếu ý thức trách nhiệm, gây khó khăn, gây mất lòng tin của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, trong điều kiện mới, tình hình mới thì công tác dân vận cũng phải đổi mới, theo hướng chuyển đổi số. Công tác dân vận cũng phải số hóa, thông qua việc đổi mới phương thức tiếp cận. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn kỹ năng, quan tâm chế độ đối với những người làm công tác dân vận.

"Ban Cán sự đảng sẽ lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả quy chế phối hợp, đóng góp vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX" - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định./.

tin mới

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...