Ban CĐ đổi mới, phát triển doanh nghiệp Trung ương làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 25/6, đoàn công tác của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trung ương do đồng chí Phạm Quốc Doanh – Phó trưởng ban làm trưởng đoàn đã làm việc với một số công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để định hướng sắp xếp, chuyển đổi công ty theo tinh thần NQ 30 của Bộ chính trị. 
 
Tại Công ty TNHH 1 thành viên Nông lâm nghiệp Sông Hiếu, Công ty TNHH 1 thành viên Nông công nghiệp 3/2, Công ty TNHH 1 thành viên Nông nghiệp Xuân Thành, Công ty TNHH 1 thành viên Cà phê – Cao su Nghệ An, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất, kết quả sản xuất kinh doanh hiện nay; đồng thời nắm bắt những thuận lợi, khó khăn và mong muốn của các đơn vị khi triển khai thực hiện nghị quyết 30 của Bộ chính trị về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 
Khó khăn nhất hiện nay đối với hầu hết các công ty nông lâm nghiệp khi thực hiện NQ 30 là không có kinh phí để thực hiện rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc trên thực địa để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi làm việc, các công ty thuộc đối tượng chuyển đổi sang loại hình cổ phần hóa cũng kiến nghị nhà nước có các cơ chế, chính sách cụ thể để xử lý một số vấn đề trước khi cổ phần hóa như : đánh giá giá trị tài sản đất đai, cây cối, diện tích đất giao khoán, các công trình đã hết công năng; giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư v.v.
Đoàn công tác làm việc tại Công ty lâm nghiệp Sông Hiếu
Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH 1 thành viên cà phê
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quốc Doanh – Phó trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương cũng đã làm rõ một số nội dung theo tinh thần NQ 30 của BCT về các loại hình chuyển đổi và định hướng các phương án chuyển đổi đối với từng đơn vị  cụ thể. Đồng thời khẳng định: Những thông tin tại buổi làm việc hôm nay sẽ được lưu ý đến trong quá trình Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương soạn thảo nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể đối với từng loại hình chuyển đổi theo tinh thần NQ 30 của BCT. Tỉnh và các công ty cần phối hợp để rà soát, đo đạc, cắm mốc và cấp lại giấy CNQSD đất để làm căn cứ thuê đất của nhà nước và xác định loại hình chuyển đổi phù hợp khi nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện NQ 30 của BCT được ban hành ./.
 
                                         Phú Hương