Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 20 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Chiều nay 5/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII lần thứ 21 tiếp tục phiên họp thường kỳ.

 

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến nội dung Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị về Nghệ An. Qua 10 năm thực hiện Kết luận 20-KL/TƯ ngày 02/6/2003 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XVII, kinh tế Nghệ An tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực văn hoá xã hội có tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có nhiều mặt chuyển biến tốt. 
 

Tuy nhiên, đến nay Nghệ An vẫn còn là một tỉnh nghèo, mức tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra và chưa bền vững; tích lũy từ nội bộ nền kinh tế còn thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; lao động thiếu việc làm còn lớn; tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn biến và tiềm ẩn phức tạp; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; một số nơi thuộc vùng đặc thù còn tiềm ẩn những yếu tố dễ gây mất ổn định về an ninh trật tự. Công tác cải cách hành chính và năng lực chỉ đạo điều hành chưa đáp ứng yêu cầu.


Cũng trong buổi chiều, Hội nghị nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội, ANQP quý I/2013 và nhiệm vụ quý II/2013. Trong điều kiện khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I ước đạt thấp, gần 5%/KH 7-8%. Trong đó, nông lâm ngư nghiệp tăng 5,91%; công nghiệp - xây dựng tăng 1,51% (riêng công nghiệp tăng 3,36%, xây dựng giảm 1,92%); dịch vụ tăng 6,38%.Thu ngân sách ước thực hiện 1.128,21 tỷ đồng, đạt 20,1% dự toán, bằng 92% cùng kỳ năm 2012. Nhìn chung, thu ngân sách quý I đạt thấp so với dự toán và cùng kỳ năm 2012.

 

Báo cáo cũng chỉ rõ: Tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, phát sinh các loại dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi. Thu ngân sách tuy có cố gắng nhưng vẫn đạt thấp so với dự toán. Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân và tổ chức còn chậm. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép như khai thác quặng thiếc, đá xây dựng, cát sỏi lòng sông... ở một số huyện miền núi vẫn còn diễn ra. Tiến độ xây dựng NTM, việc đền bù giải phóng mặt bằng còn chậm....
                           Đồng chí Trần Hồng Châu phát biểu kết luận hội nghị
 

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Châu yêu cầu trong báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận 20 của Bộ Chính trị cần bổ sung thêm kết quả một số lĩnh vực đã đạt được như khoa học công nghệ; chỉ rõ những kết quả, những tồn tại cần khắc phục; nhìn nhận so sánh sự phát triển của Nghệ An với một số tỉnh thành trong vùng. Ngoài ra, cần cụ thể hoá các đề xuất của tỉnh với Chính phủ và Bộ Chính trị. Đối với đề án phát triển kinh tế miền Tây, cần tập trung các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn...


Thanh Lê