Ban CHQS huyện Hưng Nguyên: Kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng trường CKC

(Baonghean.vn) - Từ ngày 26 đến 27 tháng 4 năm 2015, với thời gian 2 ngày và 01 đêm, tại thao trường bắn núi Mượu, Ban CHQS huyện Hưng Nguyên tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng trường CKC ban ngày và ban đêm. Đợt kiểm tra này có 15 đơn vị dân quân xã, thị trấn và 10 đơn vị tự vệ cơ quan xí nghiệp tham gia (trong đó có 5 đơn vị dân quân kiểm tra bắn ban đêm).
 
Quang cảnh thao trường bắn
 
Thời gian qua, ban CHQS các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ đã tập trung hoàn thành các nội dung huấn luyện đối với dân quân tự vệ năm thứ nhất, dân quân quân tự vệ binh chủng, dân quân tự vệ cơ động từ năm thư 2 đến năm thứ 4 và dân quân tự vệ tại chỗ. Mỗi nội dung hoàn thành, các đơn vị đều tiến hành kiểm tra đánh giá chặt chẽ có sự giám sát của cán bộ Ban CHQS huyện. Với tinh thần tích cực học hỏi của cán bộ chiến sĩ, tận tụy của đội ngũ giáo viên và bám nắm chỉ đạo, hướng dẫn tận tình của cán bộ chuyên quản địa bàn. Vì vậy kết thúc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2015 đánh giá chung đạt loại khá.
 
Thực hành tư thế nằm bắn
Riêng nội dung kiểm tra bắn đạn thật do Ban CHQS huyện tổ chức chỉ huy tập trung để bảo đảm an toàn, đồng thời đánh giá thực chất trình độ yếu lĩnh động tác nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn súng trường CKC ban ngày, ban đêm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ. Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ.
 
Kết quả kiểm tra bắn súng 100% đạt yêu cầu, có 66,2% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị
 
Ngô Đức Biểu
Ban CHQS huyện Hưng Nguyên