Ban CHQS Nghĩa Đàn: Hỗ trợ cán bộ có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Sáng 23/4, Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức trao tặng quỹ “Tiết kiệm bản thân để phần người khó” cho gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên nuôi quân của đơn vị.
 
Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn trao quà “Tiết kiệm bản thân để phần người khó” cho gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Thắng.
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Thắng là công nhân viên quốc phòng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố là thương binh nặng, mẹ thường xuyên ốm đau, vợ không có việc làm, đang nuôi hai con nhỏ, hiện chưa có nhà ở... Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình đồng chí Thắng, Ban CHQS huyện đã mở hòm “Tiết tiệm bản thân để phần người khó” do cán bộ, chiến sĩ đơn vị đóng góp được 8.100.000 đồng để hỗ trợ gia đình đồng chí Thắng làm nhà ở.
 
Ngoài số tiền trên, nhiều đồng chí trong đơn vị còn tự nguyện hỗ trợ thêm một số vật chất như gạch lát nhà, tiền mặt và ngày công xây dựng để đồng chí Thắng làm nhà ở.
 
Huy Cường - Trường Minh