Ban Dân vận ký kết chương trình phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 30 tháng 10 năm 2014, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015 – 2020. 
 
Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hồ Phúc Hợp – Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lưu Công Vinh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh. 
 
Lãnh đạo Ban Dân vận và Ban Tôn giáo tỉnh ký kết chương trình phối hợp

Đánh giá lại chương trình phối hợp giữa ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Tôn giáo tỉnh giai đoạn 2010 - 2014, hai bên đã khẳng định: Trong thời gian qua, hai cơ quan đã hết sức quan tâm và chú trọng triển khai các nội dung trong chương trình phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công từ đó kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải quyết tốt nhiều nội dung, nhiều vấn đề về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh, nổi bật như: Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chương trình, đề án về công tác tôn giáo; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa IX) về công tác tôn giáo; tham mưu cho UBND tỉnh tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo; phối hợp xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; phối hợp tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh…

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015 – 2020, hai bên đã xác định tăng cường sự quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác tôn giáo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tôn giáo. Phối hợp tham gia nắm bắt tình hình và giải quyết tốt các vấn đề nẩy sinh từ cơ sở liên quan đến công tác tôn giáo, tích cực vận động nhân dân , nhất là đồng bào có đạo nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo; nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ ở cơ sở và tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Bùi Đức Dân

   Ban Dân vận Tỉnh ủy