Bàn giải pháp cung ứng phân bón vụ xuân 2015

(Baonghean.vn) - Ngày 8/11, tại thành phố Vinh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Tổng Công ty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An tổ chức Hội nghị Sơ kết chương trình phối hợp cung ứng phân bón năm 2015, bàn giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất vụ Đông xuân năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Tổng công ty CP Vật tư nông nghiệp giai đoạn 2013- 2016, năm 2015 các chi nhánh thuộc Tổng công ty đã cung ứng trên 12.000 tấn phân bón các loại với tổng giá trị ủy thác cho hội viên nông dân Nghệ An vay phục vụ sản xuất trên 85 tỷ đồng. Trong đó tập trung chủ yếu vào vụ Đông xuân với trên 9.500 tấn. Điển hình là Hội Nông dân các huyện Thanh Chương cung ứng được 2.265 tấn, Nam Đàn 2.637 tấn, Đô Lương 1.666 tấn, Nghi Lộc 1.656 tấn, Yên Thành 1.229 tấn phân bón các loại.

Tuy vậy, công tác phối hợp cung ứng giữa Hội với Tổng công ty và các nhà sản xuất kinh doanh khác; giữa các đơn vị thành viên của Tổng công ty với Hội và các đại lý, các hợp tác xã trên địa bàn còn chồng chéo. Việc đôn đốc, thu hồi và trả nợ chưa được chỉ đạo quyết liệt, vẫn còn có nợ quá hạn kéo dài. Nhu cầu nhận phân bón của nông dân thường diễn ra cùng lúc với số lượng lớn nên công tác vận chuyển cung ứng chưa đáp ứng kịp thời.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và các công ty thành viên của Tổng công ty CP vật tư nông nghiệp đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đề ra giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác phối hợp trong thời gian tới.

Hoàng Minh