Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Chiều 15/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Thường trực BCĐ Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND các xã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong xây  dựng nông thôn mới.        Đồng chí Đinh Viết Hồng phát biểu tại cuộc làm việc

Tính đến nay, toàn tỉnh mới có 1/435 xã đạt chuẩn NTM (xã Sơn Thành, Yên Thành), 25/435 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Các tiêu chí còn lại như: giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa đang gặp khó khăn cần phải có nguồn lực đầu tư lớn từ ngân sách Nhà nước.

Tham gia Hội nghị đã có nhiều ý kiến bàn giải pháp quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chương trình Xây dựng NTM, đề nghị tỉnh cần có cơ chế chính sách nhằm khuyến khích cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trước năm 2015, như: Quy định tỷ lệ vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất để lại cho ngân sách xã, ít nhất 70% để thực hiện các nội dung xây dựng NTM; Hồ sơ thiết kế, thủ tục thanh quyết toán các công trình được Nhà nước hỗ trợ vốn dưới 50% còn rườm ra, máy móc, chưa giao quyền cho xã tự quyết dẫn đến chưa thống nhất được trong lập hồ sơ (báo cáo kinh tế kỹ thuật), thi công và quyết toán công trình hoàn thành…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh đã biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, đột phá của các địa phương và giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm và làm tốt một số nội dung như: tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực vận hành cho cán bộ các cấp; Soát xét lại hướng dẫn lập hồ sơ thiết kế, hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn; Các ngành xem xét các nội dung, tiêu chí còn thiếu để đầu tư hỗ trợ xã đạt chuẩn nội dung liên quan tiêu chí của ngành; Triển khai sớm chính sách hỗ trợ xi măng năm 2013 để các địa phương tổ chức thực hiện. Về vấn đề để lại nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện các nội dung về xây dựng NTM, sẽ trình xin ý kiến HĐND tỉnh.


Hoàng Đình Ngọc