Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014

Ngày 27/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương.

Theo đó, Bộ GD&ĐT quy định đối với cấp mầm non, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với cấp tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).

Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).Ảnh minh họa: VA

Bộ GD&ĐT yêu cầu kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Bộ GD&ĐT quy định Nghỉ tết Nguyên đán ít nhất là 7 ngày.

Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng quy định, tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2013, muộn nhất vào ngày 28/8/2013; Tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9 (có thể khai giảng sau khi tựu trường).

Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2014. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2014.

Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 02, 03 và 04/01/2014.
Công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào ngày 28/3/2014.

Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2014.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2014.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015 trước ngày 31/7/2014.
Thi tuyển sinh đại họ
c, cao đẳng hệ chính quy vào 3 đợt: Đợt I, ngày 04 và 05/7/2014; đợt II, ngày 09 và 10/7/2014; đợt III, ngày 15 và 16/7/2014.

Bộ GD&ĐT lưu ý, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương; Thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; Bố trí lịch nghỉ của giáo viên trong năm học.


Theo (dangcongsan.vn) - HL