Ban hành Nghị định về tổ chức lễ tang

Nghị định này quy định 4 hình thức tổ chức lễ tang

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa thông báo Nghị định số 105 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này thay cho Nghị định số 62 ban hành năm 2001.

Nghị định số 105 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước; hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, lãng phí; khuyến khích an táng theo hình thức hỏa táng, điện táng và an táng tại quê hương.

Theo đó, Nghị định này quy định 4 hình thức tổ chức lễ tang: Lễ Quốc tang; Lễ tang cấp Nhà nước; Lễ tang cấp cao; Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung của từng hình thức tang lễ được quy định cụ thể với các nội dung: Chức danh được tổ chức Lễ Quốc tang; Thời gian; Nơi tổ chức; Nơi an táng; hình thức đưa tin buồn…Trong hình thức tổ chức tang lễ, đáng lưu ý trong Điều 4 của Nghị định 105 quy định linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài; Không rắc vàng mã và các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ trong quá trình đưa tang từ nhà tang lễ hoặc gia đình đến nơi an táng; không đốt vàng mã nơi an táng.

Việc ban hành Nghị định số 105 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ, công chức, viên chức cũng mong muốn tạo tiền lệ, nâng cao ý thức xã hội trong việc thực hiện nếp sống văn minh./.


Theo (vov.vn) - L.T