Bàn kế hoạch triển khai lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu

(Baonghean.vn) - Chiều nay 25/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị bàn kế hoạch triển khai lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu ( nhiệm kỳ 2011-2016).

Tới dự có đồng chí Võ Viết Thanh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan.


    
                                       Quang cảnh hội nghị

Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhận thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có biện pháp phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động. Đồng thời đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem  xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.
      
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cụ thể hóa về công tác tổ chức tuyên truyền, triển khai, phân công trách nhiệm, mốc thời gian thực hiện để kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016 thực hiện một cách khoa học, có tính khả thi, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo tinh thần 2 nghị quyết 35 và 561 của Quốc hội. Theo kế hoạch, việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được triển khai tại kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND các cấp 
   
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh đề nghị các ban ngành và tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp chặt chẽ với thường trực HĐND cùng cấp để tổ chức tập huấn, quán triệt chủ trương lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội. Đồng chí cũng đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND các cấp bầu trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh cũng sẽ ban hành nghị quyết giao trách nhiệm cụ thể cho  các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong việc triển khai thực hiện đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất.


Khánh Ly